Phát triển bền vững

“Bền vững là quá trình tìm về chính mình”

Con người nương nhờ môi trường để tồn tại, nhưng chính họ tạo nên động lực và hành động để mang trở lại những giá trị tốt đẹp và bền vững cho sinh quyển và thế giới này. Chính bởi vậy, Openasia tiếp cận mục tiêu phát triển bền vững dựa trên giá trị cốt lõi là CON NGƯỜI. Con người bền vững là những người hạnh phúc, đam mê học hỏi để làm giàu bản thân, từ đó họ có thể nâng cao giá trị của chính mình và trở thành phiên bản tốt hơn trong từng giây phút. Con người bền vững là những người hiểu rõ mình là ai, mình mong muốn gì, từ đó xây dựng nội lực bản thân và tìm thấy niềm vui bất tận trong công việc, trong cuộc sống. Con người bền vững biết cách truyền cảm hứng cho những người xung quanh để họ tìm về chính mình, yêu thương chính mình, làm giàu tri thức chính mình để tiếp tục giúp đỡ những người khác khai phá tiềm năng bản thân ở mức tốt nhất. Openasia luôn nỗ lực tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh và vui vẻ để mỗi thành viên có cơ hội phát huy hết khả năng của mình, qua đó, trả lại cho môi trường nguồn năng lượng tích cực mới. Cho đi chính là nhận lại, đó là điều mỗi chúng ta hướng tới trong hành trình “Trở về chính mình” như thông điệp mà Alba Wellness Valley – một công ty thành viên của Openasia đã và đang theo đuổi.

CON NGƯỜI

We believe happy employees are vital to our wider success at Openasia, so part of our mission is creating an environment where our people can live fulfilling lives. This means giving our employees the latitude they need to find balance in their lives through mental and physical pursuits. We also try to foster a culture of kindness and honesty among our employees to create a respectful and positive environment, so we encourage everyone to share their hopes, dreams and successes with each other. Doing so creates a workplace where our employees care about each other’s happiness and success, which serves to encourage individual and company development.

HÀNH TINH

Openasia hopes to lead our people by example in caring for our natural environment. This means inspiring our employees to respect their surroundings and find a harmonious balance in all their interactions with other living beings and the natural world. We recognize the enormity of the environmental challenge facing our world, but truly believe we can make positive changes as a company and as individuals.

LỢI NHUẬN

Tại Openasia, chúng tôi tin rằng lợi nhuận không thể chỉ được đo bằng những con số, mà nó còn được thể hiện ở tác động tổng thể đối với thế giới, đối với mỗi thành viên và cộng đồng xung quanh. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi mong muốn tạo ra lợi nhuận tuần hoàn, nơi các thành quả có thể xoay vòng và được sử dụng để tạo động lực bền vững cho những thành quả tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc bảo tồn các giá trị và di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời đầu tư nguồn lực để mỗi thành viên có cơ hội phát triển tốt nhất. Đây là một quan điểm kinh doanh đầy ý nghĩa đối với Openasia, với tư cách là một doanh nghiệp, cũng như đối với mỗi thành viên của tập đoàn và thế giới xung quanh.

2020
Thành tựu nổi bật

SÁNG TẠO

Develop creative concepts and ideas which promote sustainability in all of Openasia’s activities.

Ý TƯỞNG BỀN VỮNG

Chủ động tái sử dụng những đồ dùng cũ cho những dự án trang trí mới.

SÁNG TẠO CÓ TRÁCH NGHIỆM

Sáng tạo dựa trên những ý tưởng bền vững cho các sản phẩm của Hanoia từ thiết kế đến sản xuất

HOẠT ĐỘNG

Encourage our collaborators to contribute to environmental protection and social growth by developing themselves.

Run for Fun

Tổ chức các giải chạy tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh để hưởng ứng Ngày hội Sức khoẻ Toàn cầu.

LỐI SỐNG

Make every effort to reduce individual and company environmental impact in daily activities at home and at work.

VĂN PHÒNG XANH

Achieved a 3% decrease in electricity consumption in 2020 by saving energy in the workplace.

Future

Care for future generations by supporting projects in connection with children in under-developed regions.

Charity for students with disabilities

Tam Son donated used items (tables and cotton to make shirts) from a previous event to a school for deaf children in Kon Tum province.

In support of Hue people

Alba Mineral Water offered food and water to Hue people during the historic flooding in 2020.

Nurturing the future

Hanoia sponsored IPO (Imagine Philharmonic Orchestra) to nurture and develop young talents.

Previous
Next

2021
Targets

Creativity

Creative concept development
We will introduce new manufacturing processes to reduce environmental footprint; new products with positive social impact; and new packaging to improve the product environmental profile.

HOẠT ĐỘNG

Sustainable program for employees
We will distribute booklets to give tips and advice on personal development and sustainable living in everyday life; as well as green office policies containing more than 12 new policies across Hanoi, Hue and Ho Chi Minh City.

LỐI SỐNG

Sustainability assessment
We will put in place a sustainable check-list and assessment for all new suppliers starting in 2021 with a target compliance of 50% of all companies.
We will motivate our collaborators to take part in the Run for Fun activities to increase participants by 80%.

We Go Green program awareness
We will reduce energy consumption to achieve a 10% decrease in 2021.

Future

Heritage Program
We will create more heritage programs throughout Hanoia and Press Club to preserve Vietnamese savoir-faire and create more employment opportunities for under-privileged communities.

Charity program for children and educations
We will make our utmost efforts to increase the number of participants by 100 for each program.

Regenerate Future

  • Commit the no-use of children labor, no illegal employment, equal men & women rights, etc…
  • Without constraint, set out reduce the staff turnover and, if possible, to open another 2,000 jobs by 2025.
  • Create a Support Fund equivalent to 1% Profit aimed at “Education”. That Fund will select projects in connection with under-favored regions’ schools, including the “A Day In My Life” Program where pupils are invited for one day to participate in one activity of the company.
  • Incite departments at Group level and subsidiaries to work with or employ people with disabilities.
  • At Group level, arrange a one day “Garage Sale”. At subsidiaries, support re-commerce projects.
  • Organize a Garbage Collection Day for all staff.
  • Implement the Employee Happiness Survey and develop an action-plan to increase staff’s engagement
  • Increase the number of staff to join the Collective Agreement.
  • Develop at Group level and subsidiaries a relevant criteria check-list for suppliers, in particular looking at angles reducing plastic and paper and setting anti-corruption regulations.

what we have done

Quaepe ruptati dem rereste mporum ea volorios eati blabo. Cimpore henimusdae volorestias veniam is aci as reptata nemporeratur sinis dolo dis modi omni quis eos nis molorionem etur sequid escimag nihit.

Modi omni quis eos nis molorionem etur sequid escimag nihit, sum renis ne pe demqui que parcitius mintur, quis dolorem aut erspero comnis qui offictis poreste dit faccuptae nonsequi doluptae conse?

what will we do

Quaepe ruptati dem rereste mporum ea volorios eati blabo. Cimpore henimusdae volorestias veniam is aci as reptata nemporeratur sinis dolo dis modi omni quis eos nis molorionem etur sequid escimag nihit.

Modi omni quis eos nis molorionem etur sequid escimag nihit, sum renis ne pe demqui que parcitius mintur, quis dolorem aut erspero comnis qui offictis poreste dit faccuptae nonsequi doluptae conse?