Nguồn Nhân Lực

Đường đến thành công

Tại Openasia, mọi thành viên đều được khuyến khích học hỏi và phát triển bản thân. Chúng tôi liên tục đưa ra các chương trình để nâng cao kỹ năng và kiến thức, nhằm giúp nhân viên làm chủ được công việc hiện tại, đồng thời sẵn sàng cho các cơ hội thăng tiến hoặc luân chuyển sang các vị trí mới trong tương lai.

Tiếp sức

Thông qua nhiều hình thức đào tạo nội bộ được tổ chức ở cấp công ty thành viên, nhân viên sẽ học được cách chia sẻ thông tin, cách lắng nghe để đạt được những kỹ năng mới nhằm theo kịp đồng đội và phát triển bản thân.

Khai mở tiềm năng

Những thành viên được lựa chọn sẽ được huấn luyện với “người thầy” của mình để giúp họ hiểu rõ bản thân, xác định điểm mạnh, điểm yếu, đặt mục tiêu nghề nghiệp và kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu đó với sự hướng dẫn của huấn luyện viên của họ

Hero Talk

Các thành viên sẽ có cơ hội học hỏi từ những “người hùng” của các công ty thành viên qua những chia sẻ đầy cảm hứng liên quan đến công việc. Những buổi nói chuyện này được tổ chức mỗi tháng một lần và sẽ được phát trực tiếp để mọi nhân viên trong tập đoàn có thể tiếp cận được

Sống xanh

Để khuyến khích nhân viên sống bền vững, chương trình này tập hợp tất cả các sáng kiến CSR của các công ty con ở mọi cấp bậc: cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Cơ hội việc làm

Tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi