Nguồn Nhân Lực

VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG

Tại Openasia, mọi thành viên đều được khuyến khích học hỏi và phát triển bản thân. Chúng tôi liên tục đưa ra các cơ chế để nâng cao kỹ năng và kiến thức, nhằm giúp nhân viên làm chủ được công việc hiện tại, đồng thời tạo cơ hội thăng tiến hoặc luân chuyển sang các vị trí mới trong tương lai.

Học, học nữa, học mãi

Thông qua hình thức đào tạo nội bộ trong phạm vi các công ty con, các thành viên sẽ học được cách chia sẻ thông tin, cách lắng nghe và sẽ lĩnh hội được những kỹ năng mới để theo kịp đồng đội và phát triển bản thân.

Phát triển đội ngũ tiềm năng

Những thành viên được lựa chọn sẽ tham gia chương trình huấn luyện một thầy một trò để giúp họ hiểu rõ bản thân, xác định điểm mạnh/tiềm năng, điểm yếu, nhận thức rõ hơn về hành vi của tổ chức, xác định mục tiêu nghề nghiệp và kế hoạch thực hiện với sự hướng dẫn của chuyên gia.

Câu chuyện của “Người hùng”

Mỗi thành viên của Openasia đều có cơ hội học hỏi từ những “người hùng” đến từ các công ty con, thông qua các buổi chia sẻ truyền cảm hứng về những chủ đề liên quan đến công việc. Các buổi nói chuyện này sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần và được truyền trực tiếp để đến với đông đảo người xem hơn.

Hành trình xanh

Nhằm khuyến khích các thành viên duy trì một lối sống bền vững, chương trình này tụ hội tất cả các hoạt động nâng cao trách nhiệm xã hội của các công ty con ở mọi cấp độ: cá nhân, doanh nghiệp và xã hội.

Cơ hội việc làm

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi