TỪ THỜI TRANG CAO CẤP ĐẾN KỸ NGHỆ CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ THỤY SĨ, TAM SƠN ĐÃ MANG SỰ XA XỈ ĐÍCH THỰC, TINH HOA THỦ CÔNG VÀ TÍNH ĐỘC NHẤT TỚI VIỆT NAM.

ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 2007, TAM SƠN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ XA XỈ TRONG NƯỚC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC CỬA HÀNG GALERIE ROYALE Ở HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH.

HƠN MỘT THẬP KỶ QUA, TAM SƠN LUÔN GIỮ VỮNG VỊ TRÍ HÀNG ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ XA XỈ VỚI HỆ THỐNG CỬA HÀNG ĐẶT TẠI CÁC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA Ở HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN KHÔNG NHỎ VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN OPENASIA.

BEST MEN’S WATCH OF THE YEAR PATEK PHILIPPE

MEN MASTER TIME-PIECE CHOPARD ALPINE EAGLE