VỚI HƠN 300 THỢ THỦ CÔNG LÀNH NGHỀ Ở HAI ĐẦU NAM BẮC, THIÊN HỒNG ĐÃ GÓP PHẦN HỒI SINH NGHỀ SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG VÀ ĐƯA CHẤT LIỆU NÀY TIẾP CẬN NHIỀU THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG XA XỈ TRÊN THẾ GIỚI. ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1997 TẠI BÌNH DƯƠNG, THIÊN HỒNG ĐÃ NHANH CHÓNG PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG XƯỞNG SƠN MÀI THỨ HAI Ở GẦN HÀ NỘI VÀO NĂM 2013. PHÁT HUY KỸ THUẬT CŨ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, CHĂM CHÚT TỈ MỈ ĐẾN TỪNG CHI TIẾT NHỎ, THIÊN HỒNG ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỦA NHỮNG KHÁCH HÀNG KỸ TÍNH NHẤT VÀ SẢN PHẨM CỦA THIÊN HỒNG NGÀY NAY ĐÃ CÓ MẶT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.